Verzekering diefstal en brand

Brand en diefstal verzekering

 

Geldigheidsgebied

De verzekering is alleen geldig in Landen die zijn aangesloten bij de Europese Unie

Eigen risico

De huurder heeft een eigen risico van 295 euro in Nederland en 395 euro in het buitenland.

Meegeleverd slot

De huurder is ten alle tijden verplicht om het bijgeleverde slot te gebruiken en de aanhangwagen op slot te zetten enkel niet tijdens het rijden. Als de aanhangwagen word gestolen zonder dat het slot is gebruikt vervalt al het recht op deze verzekering.

Aangifte van diefstal

Bij diefstal van de gehuurde aanhangwagen moet u gelijk aangifte doen bij de politie ter plaatse zowel in het binnen- als buitenland. U dient ook direct contact op te nemen met Laurier Aanhangwagens. Kunt u niet bij de politie ter plaatse terecht, vraagt u dan om een verklaring van vermissing bij uw hotel, camping, van een hostess of om een verklaring van getuigen.

De verzekering vervalt o.a. wanneer:

Schade die ontstaat omdat u te weinig heeft gedaan om diefstal of verlies te voorkomen;

Voorbeelden:

- de aanhangwagen stond niet op slot

- niet alle deuren waren (af)gesloten

- de sleutels bevonden zich in de aan de aanhangwagen gekoppelde auto

- u had uw sleutels onbeheerd achtergelaten in een gemakkelijk toegankelijke ruimte

- De aanhangwagen is geplaatst in een afgesloten pand en er geen sporen van braak zijn aan dit afgesloten pand.

- Het trekkend voertuig gestolen wordt waaraan de aanhangwagen aan gekoppeld zit.

- Als uit de wet blijkt dat wij niet hoeven te vergoeden

- Als de aanhangwagen was doorverhuurd of uitgeleend door huurder

- De aanhangwagen afbrand door opzet en of onvoorzichtigheid van de huurder.

- De aanhangwagen gestolen is met uw toestemming;

- Door een inbeslagname van de aanhangwagen

- Er geen aangifte is gedaan bij de politie

- U niet de originele sleutel heeft van het slot

Alcohol, geneesmiddelen, opwekkende of bedwelmende middelen

In een aantal gevallen is een uitsluiting opgenomen voor brand en of diefstal die ontstaat door het gebruik van alcohol, geneesmiddelen, opwekkende of bedwelmende middelen. Als de huurder onder invloed ervan de brand en of diefstal veroorzaakt, vervalt alle recht op deze verzekering. De uitsluiting kan ook gelden als de huurder een ademtest of een urine- of bloedproef weigert.

Misbruik van vertrouwen, fraude

Vertrouwen is één van de uitgangspunten van verzekeren. Vertrouwen is essentieel bij het bieden van zekerheid. Dit vertrouwen wordt soms misbruikt door fraude te plegen. Bijvoorbeeld het niet eerlijk opgeven van informatie bij het aangaan van een verzekering of bij de regeling van schade. Als er sprake is van fraude dan nemen wij een aantal maatregelen, zoals:

- het beëindigen van de verzekering

- het doen van aangifte bij de politie

- het melden van persoonsgegevens in de gangbare incidenten waarschuwingssystemen (o.a. het Centraal Informatie Systeem);

- het terugvorderen van door ons gemaakte of nog te maken kosten en melden wij de fraude bij het Verbond van Verzekeraars opgestelde Fraudeprotocol Verzekeringsbedrijf .