Nieuwsbrief VVN Fietsaanhanger

  • 5/23/2015

Hieronder een stuk uit de nieuwsbrief van Veilig Verkeer Nederland.

Vervoer van elektrische fietsen

Het aantal elektrische fietsen dat in Nederland rondrijdt groeit gestaag maar vooral snel. Veel ouderen maken gebruik van de voordelen van een elektrische fiets, maar ook de jeugd heeft de voordelen van dit vervoersmiddel ontdekt.

De naam elektrische fiets is eigenlijk niet juist. We moeten eigenlijk praten over een fiets met elektrische trapondersteuning. De juiste benaming voor deze fiets is feitelijk “pedelec”. Zonder zelf te trappen komt men niet vooruit. Dit in tegenstelling tot de werkelijke elektrische fiets die een permanente elektrische aandrijving heeft en waarbij men niet behoeft te trappen. Elders in deze nieuwsbrief wordt iets dieper ingegaan op de verschillende typen fietsen met trapondersteuning of permanente aandrijving alsook de plaats ervan in het verkeer.

Hier zullen we geen onderscheid maken tussen de fietsen met permanente elektrische aandrijving of met elektrische trapondersteuning. We zullen ze hier consequent “elektrische fiets” noemen.

Om zowel de permanente aandrijving of de ondersteuning te kunnen leveren moeten deze fietsen zijn voorzien van een elektromotor en een accu die de motor van stroom voorziet. Dit houdt in dat dit type fiets aanmerkelijk zwaarder is dan de “ouderwetse” en “standaard” fiets. Wegen deze standaard fietsen ca 15 kilo, de elektrische fiets weegt al gauw 30 kilo!

 fiets-aanhanger.png

Elektrische fietsen en de fietsendrager op de trekhaak.

Ze zijn alom bekend: de fietsendragers die op de trekhaak kunnen worden gemonteerd en waarop 2 tot 3 fietsen kunnen worden vervoerd. De belasting op de trekhaak is bij 2 standaard fietsen als gauw 30 kilogram, vermeerderd met het gewicht van de drager. De 50 kilogram, veelal de maximale belasting van de trekhaak wordt dan nauwelijks overschreden.

Bij grotere en zwaardere auto’s kan de maximale trekhaakbelasting wel oplopen tot 70 – 80 kilo. Maar, gezien de economische situatie in Nederland, vermeerderd met de wens om zo milieuvriendelijk mogelijk te rijden, heeft een groot deel van de Nederlanders de grotere auto ingeruild voor een kleinere, lichtere en milieuvriendelijker type. Echter, ook de belastbaarheid van de trekhaak is daarmee verminderd en daar houdt niet iedereen rekening mee!

Het wordt geheel anders als we dan twee elektrische fietsen op de trekhaak willen vervoeren en meenemen op vakantie. Deze 2 elektrische fietsen wegen tezamen al gauw circa 60 kilogram, waarbij dan nog het gewicht van de veelal zwaarder uitgevoerde fietsendrager komt. De trekhaakbelasting kan dan snel oplopen tot 80 à 90 kilogram!

Daardoor zal de auto meer achteroverhellen en zal de grip van de voorwielen met het wegdek sterk afnemen. De bestuurbaarheid van de auto zal aanmerkelijk minder zijn dan zonder last op deze trekhaak. Veelal komt de bestuurder daar helaas achter als hij in een bijzondere situatie verzeild raakt!

Ook moet men eigenlijk in dit geval de stand van de koplampen aanpassen, opdat we onze tegenliggers niet verblinden. Maar niet alle auto’s beschikken over een voorziening waarbij men van binnenuit de koplamppositie kan aanpassen.

Er zijn elektrische fietsen waarbij de accu’s kunnen worden verwijderd en in de auto zelf kunnen worden meegenomen. Hierdoor neemt het gewicht dat op de trekhaak rust bij twee fietsen dan met ca 20 kilogram af. Altijd nog een zware belasting. In vele gevallen zelfs nog te zwaar.

Om dit euvel te ondervangen zijn er kleine aanhangers ontwikkeld, waarop probleemloos 2 of meer elektrische fietsen kunnen worden vervoerd. De kosten voor een dergelijke aanhanger liggen rond de € 750,terwijl voor een goede een fietsendrager waarop 2 fietsen kunnen worden vervoerd rond de € 350 moet worden neergelegd. Ik realiseer me dat het verschil van ca € 400 groot is, maar de kosten kunnen bij een ongeval een veelvoud hiervan zijn! Om maar te zwijgen van het menselijk leed dat gevolg kan zijn bij een ongeval, veroorzaakt door een te zware trekhaak kogeldruk!

 

Elektrische fietsen en de caravan.

U ziet ze in de vakantieperiode wel: caravans met achterop een fietsendrager gemonteerd waarop 2 fietsen worden vervoerd. Hierbij zal op ca een halve meter achter de caravan het zwaartepunt van de drager met de 2 standaardfietsen liggen. Dus een gewicht van ca 40 kilogram. Hierdoor zal de kogeldruk afnemen indien men geen maatregelen neemt. Onder het rijden met de caravan zal dit extra gewicht achter de caravan de caravan eerder in slingering kunnen brengen, temeer als men de caravan nog verkeerd belaadt!  Met een antislinger koppeling, aanbevolen als “het summum van veiligheid”, voelt men echter minder goed dat de caravan gaat slingeren. Wordt slingeren toch gevoeld dan is men al te laat!!

Laten we eens naar een caravan kijken en aannemen dat het gewicht van de lege caravan ligt tussen de 900 en 1100 kilogram. Laten we ook aannemen dat we een behoorlijk zware auto hebben die een maximum gewicht van 1500 kilogram mag trekken. Houden we echter in ons achterhoofd dat voor kleinere en lichtere auto’s minder trekgewicht is toegestaan.

Om ons van het gemak te dienen wordt deze caravan voorzien van een zogenaamde “mover”, opdat we bij het verplaatsen en plaatsen van de caravan op de camping onze rug kunnen sparen door er niet mee te hoeven slepen. Het gewicht van de caravan wordt dat veelal verhoogd met ca 30 kilogram van de mover zelf plus nog eens ca 25 kilogram van de daarbij vereiste accu.

Bovendien moeten we onze reservewiel nog meenemen en wat gewicht betreft: minimaal 10 kilo extra.

We hebben al geconstateerd dat het plaatsen van 2 (elektrische)  fietsen op een achter de caravan gemonteerde fietsendrager niet de oplossing is. Naast het omhoog moeten tillen van de zware elektrische fietsen zal het zwaartepunt verder naar achteren schuiven en zal de kogeldruk zelfs negatief kunnen worden en zal het geheel veel sneller gaan slingeren! Bovendien is de achterwand van de caravan niet ontworpen voor een dergelijk zware belasting.

Dan de fietsen maar op de dissel gemonteerd. Dit is een betere oplossing maar waardoor het gewicht van de caravan, exclusief onze levensmiddelen, kleding en andere zaken toch nog eens met ca 70 kilogram wordt verhoogd. Bovendien zal de kogeldruk heel hoog kunnen worden, waardoor we in de caravan nog het een en ander moeten compenseren.

We constateren dat het gewicht van de caravan door de mover en de fietsen extra wordt verhoogd met ca 130 – 140 kilogram en dat we bij kleinere auto’s dan veelal boven ons maximale trekgewicht zitten!!

Fietsen met een afneembare accu zullen de belasting doen afnemen, omdat de accu’s in het trekkend voertuig kunnen worden meegenomen.

Ook kan de accu voor de mover heden ten dage worden vervangen door een zogenaamd “powerpack’. Dit is een lichtere accu, ca 2 kilo, die weliswaar ca € 500 kost (tegen ca € 160 voor een gewone accu), maar die aanmerkelijk langer meegaat dan de standaard accu. Daarnaast kan dit powerpack altijd in de caravan blijven, terwijl de accu uit de caravan moet worden genomen bij de stalling.

Laten we nog even aandacht schenken aan het volgende feit: tijdens het rijden met (te) een zwaar beladen caravan zal de snelheid alleen maar toenemen bij het maken van een lange, ook als de helling niet te steil is. Het kiezen van een juiste lage versnelling, ook al maakt de motor meer toeren dan w zijn gewend is dan vereist. Het rijden met een “loeiende” motor  kan echter geen kwaad. Kies dus altijd de juiste versnelling met het rijden met een (beladen) caravan!!

Deze bijdrage kwam tot stand in nauwe samenwerking met Veilig Verkeer Nederland

 

Laurier aanhangwagens is uw leverancier voor alle soorten en maten aanhangwagens.  Heeft u een vraag over een aanhangwagen of kunt u iets niet vinden ?

Neem dan vrijblijvend telefonisch contact op 0416-383162 of  06-17571696, onze medewerkers helpen u graag verder.

 

Afbeeldingen aanhangwagens en accessoires kunnen afwijken, onder voorbehoud van typefouten, datum, prijs en constructie dit geldt voor onze gehele website en produkten. Aan onze aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend.