Garantie bepalingen

Garantiebepalingen.

Wij geven 2 jaar garantie op constructiefouten en deze gaat in vanaf de aankoopdatum op de factuur.

Een beroep op garantie dient Laurier Aanhangwagen v.o.f. voor het verstrijken van de garantietermijn(1 jaar) te hebben bereikt en moet bovendien uiterlijk binnen 1 maand na constatering van de fout of het gebrek schriftelijk gemeld zijn per brief. Treedt gedurende de garantieperiode van 1 jaar een schade op als gevolg van een constructiefout, dan voeren wij naar onze keuze een reparatie uit of vervangen een gedeelte van, dan wel de complete aanhangwagen.

Ontstaat gedurende de garantieperiode een schade, anders dan door een constructiefout en niet veroorzaakt in een verkeersongeval of door een aanrijding of botsing, dan kan de eigenaar het schadegeval aan Laurier Aanhangwagens v.o.f. voorleggen. Het is dan aan laurier Aanhangwagens v.o.f. om te beoordelen of garantie zal worden verleend in dit specifieke geval.

De garantie geeft in geen geval recht op schadevergoeding. De gevolgschades zoals afslepen, huur vervangende aanhangwagen, schades aan derden vallen buiten de garantie. Laurier aanhangwagens v.o.f. kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door overmacht.

Wij geven geen garantie op eventuele roestvorming op aanhangwagens. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade , noch voor omzetverlies en/of winstderving dit geldt voor al onze produkten die wij verkopen

De garantie vervalt:

Zodra de aanhangwagen word gekoppeld aan een vrachtwagen of autobus.

Indien de aanhangwagen word veranderd, aangepast of gerepareerd zonder schriftelijke toestemming van Laurier Aanhangwagens v.o.f. en indien accessoires of onderdelen gemonteerd worden die niet orgineel van Laurier Aanhangwagens v.o.f. zijn.

Indien de nummers van de aanhangwagen zijn gewijzigd, verminkt of verwijderd.

Bij verkeerd gebruik van de aanhangwagen of onderdelen, op welke manier dan ook.

Zodra oorzaken buiten de controle van Laurier Aanhangwagens v.o.f. liggen (ongevallen, blikseminslag, brand, storm enz.)

Indien de aanhangwagen of onderdelen niet correct zijn onderhouden bijv. door een jaarlijkse onderhoudsbeurt en niet gebruik word gemaakt van de gratis onderhoudsbeurt.

Wanneer de aanhangwagen niet minimaal 1 x per jaar een onderhoudsbeurt heeft gehad door een aanhangwagen bedrijf.(aantoonbaar via factuur)

Indien het trekkend voertuig een afwijkende trekhaakhoogte heeft. Norm bij ongeladen trekkend voertuig afstand hart kogel tot wegdek tussen 38 en 45 cm liggen.

Voor aanhangwagens of onderdelen in landen buiten Nederland.

Als de klant de aanhangwagen of onderdelen op welke wijze dan ook gaat gebruiken voor de verhuur.

Als de klant de aanhangwagen of onderdelen heeft uitgeleend.

Accu's vallen nooit onder de garantie.

Als de aanhangwagen of onderdelen zijn overbeladen of niet op de juiste wijze gebruikt wordt.

De bestuurder van het voertuig niet de het juiste rijbewijs heeft voor de aanhangwagen

Als de aanhangwagen is overbeladen ten aanzien wat het trekkend voertuig mag trekken.

 

Onder onderdelen verstaan wij alle produkten die wij verkopen zoals:

Huiven, zeilen, netten, lieren, neuswielen, sloten, oprijplaten, steunpoten, torsie-assen, neuswielen, kentekenklemmen, lampen, stekkers, houten betonplex platen, spatborden, koppelingen, banden, verlichtingen, cilinders, handpompen, aluminium profielen, oplooprem, koppelingen, dissels, banden en velgen etc en deze vallen na gebruik niet meer onder de garantie.